Om os

Investeringer, udvikling, lokale arbejdspladser og ren energi
En solid ejer i ryggen sikrer viljen og evnen til at investere

Transport- og miljøvirksomheden HCS sikrer fremtiden for Hashøj Biogas

Hashøj Biogas er ejet af HCS, en af Danmarks store transport-, affalds- og miljøvirksomheder. HCS er selv en af leverandørerne af biomasse til biogasanlægget. HCS har gennemført en delvis renovering og optimering af anlægget og planlægger at gennemføre en opgradering, så man i fremtiden vil kunne levere gas ind til naturgasnettet.

Om Hashøj Biogas
Vi er i dag blandt landets ældste biogasanlæg, og i branchen er vi kendt som et af de velfungerende anlæg. Anlægget producerer i dag 21.500 kbm gas i døgnet. Siden 1994 har anlægget produceret biogas på gylle og organisk biomasse fra industrien. HCS planlægger at opgradere og modernisere Hashøj Biogas, så det vil kunne blive det mest effektive anlæg i Danmark. Opgraderingen vil gøre det muligt at levere naturgas til det danske gasdistributionsnet.

I dag er KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation) en stor del af det, der tilgår biogasanlægget. I dag bliver dette leveret af HCS, som indsamler fra store industrivirksomheder, storkøkkener og almindelige husstande. Se mere her (http://www.food-bioenergy.dk/).

I dag bliver alt indleveret materiale hygiejniseret for at sikre, at alle bakterier bliver slået ihjel.

Vi har gjort en stor indsats for at komme lugtgener til livs. Lugten kom især fra aflæsning af gylle og biomasse, hvor man åbner ned til de store tanke, men Hashøj Biogas har installeret udsugning og bakteriologisk rensning af luften i modtageområdet. Dette har reduceret lugtgenerne for naboerne og skabt et meget bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Vi har i hele anlæggets historie haft stor fokus på driftsoptimering. Både optimering af selve biogas-udbyttet og anlægget. Gasudbyttet pr. ton indkørt biomasse er blevet øget markant - fra 27 i starten til nu 70 kubikmeter biogas pr. kbm tilført biomasse. Desuden har vi installeret en stor gaslagertank, der kan rumme et halvt døgns gasproduktion, hvilket muliggør at gassen kan sælges til kraftvarmeværket på de tidspunkter af døgnet, hvor strømprisen er høj. Således udnyttes energipotentialet i gassen bedst muligt.

Reaktorkapacitet: 7400 m3
Gasudbytte: 70 Nm3 biogas pr. tilført m3 biomasse
Gaslager: 15.000 m3  
Proceskapacitet: 308 m3 biomasse pr. døgn / 21.500 Nm3 gas pr. døgn
Procestype: Termofil proces ved ca. 43 grader celcius (Termofil er en betegnelse for en proces ved højere temperaturer, typisk mellem 37 og 52 grader celcius)  
Lagerkapacitet for afgasset gylle: 8 decentrale tanke samt en anlægslagertank med en samlet kapacitet på i alt 19.500 m3
Input: Svinegylle, kvæggylle og organisk biomasse fra industrien.

Om HCS
HCS er en AEO-S, ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 certificeret virksomhed, som har eksisteret siden 1941. Vi er en velkonsolideret dansk virksomhed med AAA-kreditrating, så vores kunder ved, at vi stadig er der om 5, 10 eller 20 år – det giver tryghed, når man køber vores løsninger og services.

Vi satser på bæredygtige løsninger, og vi opfylder alle gældende lovkrav med hensyn til kvalitet, sikkerhed, energitænkning og miljø. Vores kunder er derved sikret løsninger, der rækker langt ind i fremtiden.

Med cirka 500 medarbejdere fordelt på afdelinger i ind- og udland og med mange tilknyttede leverandører er HCS en stærk aktør på transportområdet og en af Danmarks største inden for miljø- og affaldsløsninger.

Vores produktsortiment dækker alt fra en simpel transportopgave eller afhentning af affald, over til komplette, skræddersyede totalløsninger, så du kun behøver henvende dig ét sted for at få adgang til en totalløsning hos vores dygtige medarbejdere, specialister og rådgivere, der har en stor viden og erfaring takket være virksomhedens mere end 80 års virke inden for branchen.

HCS tilbyder en bred vifte af transport-, miljø- og affaldsløsninger, fordelt på vores forretningsområder:

Transport & Spedition
• International og national transport & spedition

Miljø & Affald
• Renovation
• Kloak- & industriservice
• Recycling
• Genbrug & restprodukter
• Entreprenørkørsel
• Miljøentreprise