Fremtidens energikilde

En ren fremtid for vores børn

Miljørigtig genanvendelse af madaffald og andet organisk affald, ren energi i form af biogas og også grøn gødning med langt mindre metan og lugtgener end normal gylle.

Om biogas
Ren energi og gødning

Biogas og en grøn fremtid

Vores biogasanlæg sikrer miljøvenlig genanvendelse af organisk affald, som omdannes til CO2 neutral energi og gødning til markerne. Cirkulær økonomi når det er allerbedst.

Om os