Om biogas

Cirkulær økonomi når det er allerbedst
Fra madaffald til ren energi og gødning

Lær mere om fremtidens energikilde biogas

Biogas er grøn energi med markante fordele. Med cirkulær økonomi og afledte værdier udgør biogas en vigtig del i et fremtidigt fossilfrit energisystem.

Når man sender madaffald og andet organisk affald igennem et biogasanlæg, så får man biogas og et restprodukt i form af afgasset gylle. Intet går til spilde. Den CO2-neutrale biogas kan bruges til opvarmning eller til at lave strøm. Gassen skal fremadrettet opgraderes til naturgas kvalitet og indleveres til naturgasnettet. Den afgassede gylle er supergødning til landmandens marker, og her er det en markant sidegevinst for oplandet, at denne type gødning medfører væsentligt mindre lugtgener og de lugtgener, der er, varer i væsentligt kortere tid sammenlignet med almindelig gylle.


Fordelene ved biogas
Fordelene ved biogas er mange:

1. Stabil og bæredygtig energi
Biogas er en vedvarende og CO2-neutral energikilde, der kan lagres og distribueres i det eksisterende naturgasnet. Modsat vindenergi og solenergi, som er afhængige af vejr og vind, er biogas en stabil energikilde, der kan supplere øvrige vedvarende energikilder og dermed sikre en jævn forsyning af bæredygtig energi.

2. Grønt kredsløb
Biogasproduktion er et grønt kredsløb, hvor organisk affald udnyttes i produktionen, og hvor den afgassede biomasse kan bruges som gødning. Den afgassede gylle, som er restproduktet fra biogasproduktionen, lugter mindre, er lettere at udbringe og gøder langt mere effektivt end almindelig, ubehandlet gylle. Biogasproduktion recirkulerer næringsstoffer, forbedrer husdyrgødningen og reducerer udledningen af drivhusgasser i én og samme proces.

3. Et mere klimavenligt landbrug
Størstedelen af den biomasse, der bruges i biogasanlæggene, er husdyrgødning og andre restprodukter fra landbruget. I biogasproduktionen bliver gassen opsamlet, hvilket reducerer metanudledningerne fra husdyrgødning med op mod 70 procent. Derved bidrager biogas til en effektiv reduktion af drivhusgasudledningen fra landbruget.

Kontakt os hvis du har spørgsmål
Vi er klar til at besvare dine spørgsmål omkring biogas, så du er velkommen til at kontakte os. Vi har lang erfaring og stor knowhow omkring biogas. Kontakt os på 58 18 88 48 eller info@hashoejbiogas.dk.