Nyheder fra Hashøj Biogas


Dagsorden

Referat i pdf-format Generalforsamling: 26 Marts 2015 (pdf-fil)


Referat

Referat i pdf-format Generalforsamling: 26 Marts 2014 (pdf-fil)


Dagsorden

Referat i pdf-format Generalforsamling: 26 Marts 2014 (pdf-fil)


Referat

Referat i pdf-format Generalforsamling: 27 Marts 2013 (pdf-fil)


Video

Video i wmv-format Biorafinering 2012 (wmv-fil)


Hashøj Biogas amba
Generalforsamling den 27. marts 2012
Kl. 19.00 i Dalmosehallen.
Punkt 1. Valg af dirigent;
Søren Jørgensen blev valgt.
Punkt 2. Valg af stemmetællere;
Jens Henrik Madsen og Thyge Hansen blev valgt.
Punkt 3. Formandens beretning;
Formanden gennemgik år 2011, tilbageblik for de sidste 20 år, energiforliget og fremtidige visioner for HB. Formanden efterspørger tilkendegivelser fra Andelshaverene om dannelse af et aktie selskab. Bestyrelsen fik Andelshavernes opbakning til at undersøge mulighederne for oprettelse af et A/S. Kristian Madsen takkede af som formand for HB og som andelshaver.
Punkt 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2011;
Revisor Jan Jørgensen fremlagde regnskabet – og regnskabet blev godkendt.
Punkt 5. Fremlæggelse af budget for 2012;
Erik Lundsgaard fremlagde budgettet, som blev godkendt. Erik fortalte hvilken betydning Energiforliget har for HB.
Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen;
På valg er Hans Chr. Dahl og Mourits Jensen.
Begge modtager genvalg.
Hans Chr. Dahl og Mourits Jensen blev genvalgt – og nyt bestyrelsesmedlem blev Jens Gregers Nielsen.
Punkt 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen;
Mikael Andersen (leverandør) og Steen Jørgensen (planteavler) blev valgt som suppleanter til Bestyrelsen.
Punkt 8. Valg af revisor;
BDO Kommunernes Revision blev genvalgt.
Punkt 9. Eventuelt;
Erik fremlagde visioner, fremtidige planer, tanker og idéer.